آموزش تنظیم اجاره نامه دستی ( بدون کد رهگیری )

آموزش تنظیم اجاره نامه دستی ( بدون کد رهگیری )

منظور از اجاره نامه دستی ، این است که موجر و مستاجر ، بدون مراجعه به بنگاه ، بر روی یک برگه عادی ، اقدام به نگارش مفاد توافق خود نمایند که به این برگه، اجاره نامه دستی گفته می شود در نحوه تنظیم نمونه این اجاره نامه ، مواردی همچون مشخصات طرفین ، مشخصات مورد اجاره ، مدت زمان و میزان اجاره بها باید قید شود و یا اینکه با دانلود نمونه متن pdf اجاره نامه ، توافقات طرفین را بر روی برگه ، درج و ذیل آن را امضا نمود .

عقد اجاره ، به این معنا است که یکی از طرفین ، مال خود را که می تواند شامل مواردی همچون خانه ، زمین ، مغازه و غیره باشد ، برای مدت زمان مشخصی به دیگری داده تا از منافع آن استفاده نماید و در مواعد مشخص ، اقدام به پرداخت بهای آن نماید . همچون سایر عقود و قراردادها ، تنظیم اجاره نامه توسط طرفین ، موضوع بسیار مهمی است که با رعایت ضوابط قانونی در آن ، می توان از اختلافات بعدی جلوگیری نمود .

در حال حاضر ، تنظیم اجاره نامه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ، می بایست با لحاظ ضوابط خاصی باشد ؛ مثل اینکه تنظیم اجاره نامه حتما باید کتبی بوده و به امضای دو نفر شاهد برسد ؛ در غیر این صورت ممکن است اعتبار اجاره نامه ، مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند . به همین دلیل ، اطلاع از این موضوع که نحوه تنظیم متن اجاره نامه دستی به صورت ساده چگونه است و میزان اعتبار آن تا چه اندازه است ، برای طرفین قرارداد اجاره ، ضرورت دارد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که اجاره نامه دستی چیست و اعتبار آن چقدر است . سپس ، نحوه تنظیم اجاره نامه دستی ساده ، به ویژه برای منزل مسکونی و خانه را ذکر کرده و در پایان ، فایل pdf متن اجاره نامه دستی را برای دانلود ارائه خواهیم نمود .

اجاره نامه دستی چیست

یکی از پر کاربردترین عقود و قراردادهایی که در خصوص املاک تجاری و مسکونی منعقد می گردد ، قرارداد اجاره است . اجاره ، به این معنا است که موجر یا اجاره دهنده ، اجازه می دهد که مستاجر ، در طول مدت مشخصی ، اقدام به استفاده از منافع مال الاجاره نموده و در عوض آن ، اجاره بها پرداخت کند .

در هر حال ، انعقاد قرارداد اجاره ، مانند سایر قراردادها است ؛ به این معنا که در صورت وجود ، دو طرف می توانند آن را منعقد کنند ؛ حال چه انعقاد قرارداد اجاره ، به صورت شفاهی یا لفظی میان طرفین بوده و چه به صورت کتبی ، بر روی برگه های ساده و یا مخصوص نوشته شود . تنظیم کتبی قرارداد اجاره نیز ، می تواند به دو شکل تنظیم اجاره نامه رسمی و یا تنظیم اجاره نامه عادی یا دست نویس باشد که در همه این حالات ، قرارداد اجاره کاملا معتبر است .

در همین ارتباط و در پاسخ به این سوال که اجاره نامه دستی چیست ، باید گفت که اجاره نامه دستی ، نوعی اجاره نامه است که موجر و مستاجر ، با لحاظ شرایط صحت قراردادها ، مفاد توافق خود را بر روی یک برگه عادی یا دستنویس درج نموده و خود طرفین و شهود آنها ، ذیل متن آن را امضا می کنند .

معمولا ، زمانی که از اجاره نامه دستی صحبت می شود ، منظور آن است که خود طرفین ، بدون مراجعه به بنگاه های املاک و یا دفاتر اسناد رسمی ، مفاد متن توافق خود در خصوص اجاره را بر روی برگه ای عادی درج نموده و ذیل آن را امضا می کنند . بنابراین ، اجاره نامه دستی ، نوعی اجاره نامه عادی است که در ادامه ، اعتبار آن را توضیح خواهیم داد .

اعتبار اجاره نامه دستی

در قسمت قبل ، توضیح دادیم که اجاره نامه دستی چیست و گفتیم که اجاره نامه دستی ، همانطور که از نام آن مشخص است ، ناظر بر تنظیم متن اجاره نامه ، میان طرفین بر روی یک برگه عادی و ساده است . اما سوالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود ، این است که اعتبار اجاره نامه دستی چقدر است و به لحاظ حقوقی ، تا چه اندازه می توان به آن استناد نمود ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که متن قرارداد اجاره ، چه به صورت دستی توسط خود طرفین نوشته شده و چه با مراجعه به بنگاه های املاک و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ، از لحاظ حقوقی و قانونی ، اعتبار کامل داشته و لازم الاجرا تلقی می شود و طرفین ، می بایست به مفاد آن پایبند بمانند ؛ حتی اجاره شفاهی نیز ، از لحاظ حقوقی ، معتبر است .

با این حال ، از آن جهت که ممکن است میان طرفین در خصوص اجاره نامه منعقده ، مشکلاتی رخ داده و مثلا ، یکی از طرفین قصد را داشته باشد ، تنظیم قرارداد اجاره دستی ساده ، ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی شود و به همین دلیل ، تنظیم اجاره نامه ، به صورتی که قابل استناد در دادگاه باشد ، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود .

بنابراین ، توصیه می شود که اگر طرفین ، قصد مراجعه به بنگاه های املاک برای تنظیم قراردادهای اجاره هولوگرام دار را ندارند ، حتما تنظیم متن اجاره نامه دستی ، با لحاظ قانون روابط موجر و مستاجر صورت گیرد تا از مشکلات احتمالی بعدی در خصوص اعتبار این قرارداد ، جلوگیری شود .

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ، تنظیم اجاره نامه های دستی ، لزوما می بایست با قید مدت زمان اجاره ، در دو نسخه تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر برسد . علاوه بر این ، حتما باید توسط دو نفر شاهد ، امضا شود . در این صورت ، اجاره نامه ، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بوده و می توان به استناد چنین اجاره نامه ای ، دستور تخلیه ملک را به صورت فوری ، دریافت کرد .

در غیر این صورت ، اجاره نامه دستی که شرایط فوق را نداشته باشد ، مشمول قانون 1376 نبوده و اگر اختلافی میان طرفین در خصوص این قرارداد ایجاد شود ، طبق قانون مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد و از مزایای مذکور در قانون 1376 ، برخوردار نخواهد بود .

نحوه تنظیم اجاره نامه دستی ساده

در ارتباط با تنظیم اجاره نامه دستی و میزان اعتبار آن ، سوال دیگری نیز ممکن است مطرح شود و آن این است که نحوه تنظیم اجاره نامه دستی به چه صورت است ؟ به عبارت دیگر ، در صورتی که موجر و مستاجر ، قصد داشته باشند بدون مراجعه به بنگاه و یا دفاتر اسناد رسمی ، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره نمایند ، به چه صورت باید توافق خود را مکتوب نمایند .

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که نحوه تنظیم اجاره نامه دستی ، به این صورت است که ابتدا ، باید مشخصات طرفین اعم از موجر و مستاجر ، به صورت دقیق ، ذکر شود و در صورتی که فردی ، به وکالت از دیگری اقدام به انعقاد اجاره می نماید ، مشخصات وی نیز درج شود .

سپس ، باید موضوع توافق در خصوص اجاره ، ذکر شود . به این منظور ، مشخصات کامل مالی که اجاره داده می شود و همچنین ، امکاناتی که به همراه آن به مستاجر واگذار می شود ، ذکر گردد . در ادامه ، باید مدت زمان انعقاد قرارداد اجاره ، تعیین شده و میزان اجاره بهایی که قرار است در ازای آن پرداخت شود و موعد پرداخت اجاره بها ، نوشته شود .

علاوه بر مطالب مذکور ، هر یک از طرفین ، می توانند ضمن عقد ، شرایط خود را نیز ، ذکر کنند که در صورت پذیرش این موضوع توسط طرف مقابل ، شروط ضمن عقد ، الزام آور تلقی می شود . به عنوان مثال ، از آن جهت که دریافت ممکن است سبب بروز اختلاف میان طرفین شود ، می توان با تعیین وجه التزام ، این امر را مورد توجه قرار داد .

علاوه بر این ، در صورتی که طرفین ، قصد دارند برای فسخ قرارداد اجاره ، به خیارات قانونی استناد نمایند ، بهتر است این امر را در اجاره نامه ذکر کنند و یا در صورتی که قصد اسقاط خیارات قانونی از خود را داشته باشند ، اقدام به اسقاط کافه خیارات نمایند .

اجاره نامه دستی منزل مسکونی و خانه

در عمده موارد ، اجاره نامه دستی در مواردی تنظیم می شود که طرفین ، قصد اجاره دادن منزل مسکونی یا خانه را داشته باشند . همچنین ، زمانی که طرفین ، یکبار قرارداد اجاره ای در بنگاه املاک تنظیم کرده باشند ، برای دفعات بعدی ، اقدام به تنظیم اجاره نامه دستی می کنند . به ویژه در مورد .

اما موضوعی که در این ارتباط مطرح می شود ، این است که حکم تنظیم اجاره نامه دستی منزل مسکونی و خانه چیست ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که در تنظیم اجاره نامه دستی منزل مسکونی و خانه ، طرفین می توانند مفاد توافقات خود در خصوص اجاره نامه را بر روی یک برگه عادی یا ساده ، نوشته و به امضا برسانند .

البته ، در صورتی که قصد داشته باشند قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، حاکم بر قرارداد بوده تا بتوانند از مزایای آن همچون دریافت حکم تخلیه فوری منزل مسکونی یا خانه استفاده کنند ، می بایست دو نفر شاهد نیز ، ذیل قرارداد را امضا نمایند . در غیر این صورت ، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره ، تابع قانون مدنی خواهد بود .

علاوه بر این ، در تنظیم اجاره نامه دستی منزل مسکونی و خانه ، می بایست شرایط عمومی صحت قراردادها را لحاظ نموده و با نگارش مطالبی از قبیل مشخصات طرفین ، مشخصات موضوع قرارداد ، مدت زمان اجاره ، اجاره بها و شروط ضمن عقد ، به صورت دستی ، متن آن را نوشت که نمونه متن pdf اجاره نامه دستی را نیز در قسمت بعد ، ارائه خواهیم کرد .

دانلود pdf نمونه متن اجاره نامه دستی

در قسمت های پیش ، جزئیات مهم در خصوص اجاره نامه دستی و مطالب حقوقی آن را بر اساس ذکر کردیم . اما بسیاری از افرادی که قصد تنظیم نمونه متن اجاره نامه دستی را دارند ، ممکن است این سوال را مطرح نمایند که متن این قرارداد ، به چه صورت نوشته می شود ؟ به همین دلیل ، در این قسمت قصد داریم یک نمونه متن اجاره نامه دستی ارائه نموده و فایل pdf آن را برای دانلود در سایت قرار دهیم .

نمونه متن اجاره نامه دستی

  • نمونه متن اجاره نامه دستی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم اجاره نامه دستی در کانال تلگرام حقوق عقود و قراردادها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم اجاره نامه دستی پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- اجاره نامه دستی چیست ؟

منظور از اجاره نامه دستی قرارداد اجاره ای است که طرفین بدون مراجعه به بنگاه های املاک اقدام به انعقاد آن می نمایند که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید .

2- اعتبار اجاره نامه دستی چقدر است ؟

اجاره نامه دست نویس از لحاظ حقوقی معتبر و لازم الاجراست و در صورتی که به امضای دو نفر شاهد رسیده باشد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خواهد بود که شرح این مطلب در مقاله آمده است .

3- نحوه تنظیم متن اجاره نامه دستی چگونه است ؟

برای تنظیم نمونه متن اجاره نامه دستی می بایست علاوه بر مشخصات طرفین و موضوع قرارداد مطالبی همچون مدت زمان اجاره و بهای آن نیز قید شده و شرایط طرفین نیز ذکر گردد که برای آشنایی با این مطلب می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

برای مشاوره نحوه تنظیم اجاره نامه دستی

برای مشاوره نحوه تنظیم اجاره نامه دستی

نظرات کاربران

آیا اجاره نامه دستی اعتبارداره؟

پاسخ مشاور: سلام بله اجاره نامه دست نویس از لحاظ حقوقی معتبر و لازم الاجراست و در صورتی که به امضای دو نفر شاهد رسیده باشد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خواهد بود

منظور از اجاره نامه دستی چیست ؟

پاسخ مشاور: سلام منظور از اجاره نامه دستی قرارداد اجاره ای است که طرفین بدون مراجعه به بنگاه های املاک اقدام به انعقاد آن می نمایند

برای خرید و فروش پروژه تندگویان تهرانسر با کارشناسان ایران زمین در منطقه ۲۲ تماس بگیرید و برای استعلام قیمت پروژه تندگویان تهرانسر به وب سایت املاک ایران زمین دات کام مراجعه کنید.

آقای زمانی- آقای ضرغامی

۰۹۱۲۴۸۰۶۵۴۹
۰۹۱۲۸۹۰۶۷۶۵
۰۲۱-۴۴۷۶۶۰۲۰
۰۲۱-۴۴۷۵۸۲۳۸

کانال آپارات املاک ایران زمین ( معرفی و بررسی پروژه های معتبر منطقه ۲۲ تهران )

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آموزش تنظیم اجاره نامه دستی ( بدون کد رهگیری )" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آموزش تنظیم اجاره نامه دستی ( بدون کد رهگیری )"، کلیک کنید.